اطلاعیه شماره 3: ثبت نام متقاضیان آزاد در همایش

اطلاعیه شماره 3: ثبت نام متقاضیان آزاد در همایش

ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه برای متقاضیان آزاد  برای حضور در همایش 💢صدور کارت: بعد از ثبت نام متقاضیان آزاد، برای آنها کارت صادر خواهد شد و در روز همایش با در دست داشتن کارت شناسایی عکس دار میتوانند نسبت به دریافت کارت همایش اقدام کنند. ( کارتی بعد از ثبت نام در سایت صادر […]