محل برگزای همایش

محل برگزای همایش

سلام  بدینوسیله به اطلاع می رساند محل برگزاری همایش از سالن امام خمینی به سالن شهید رحیمی واقع در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تغییر مکان یافته است. ادرس محل برگزاری: تهران ، ولنجک ، بلوار دانشجو ، درب دوم دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده بهداشت