دانلود قالب بخش طراحی پوستر همایش دهم (1396)

دانلود قالب بخش طراحی پوستر همایش دهم (1396)

طراحی پوسترها باید در قالب زیر باشد و اندازه آنها باید طبق استاندارد همایش (عرض:50 سانتی متر _ طول: 70 سانتی متر) طراحی و چاپ گردد چاپ پوستر به عهده خود متقاضی می باشد و نوع چاپ باید روی کاغذ معمولی یا مقوا و رنگی باشد. برای نوع چاپ، پیشنهاد میشود که پلات لمینت بگیرید. بعد […]

راهنما و فرم ارسال چکیده مقالات همایش دهم (1396)

راهنما و فرم ارسال چکیده مقالات همایش دهم (1396)

راهنما و فرم ارسال چکیده مقالات به دهمین همایش کشوری تازه های علوم بهداشتی ضمن تشکر از انتخاب همایش تازه های علوم بهداشتی، لطفاً چگیده مقالات علمی خود را با توجه به نکات و راهنماهای درج شده در سایت ارسال فرمایید. لازم به ذکر است تنها چکیده مقالاتی که از طریق سایت ثبت و دریافت […]