فرم درخواست معرفی نامه همایش برای مراکز و ادارات برای گرفتن مرخصی و حضور در همایش

فرم صدور گواهی حضور برای مراکز

  • سلام  این فرم برای آن دسته از پژوهشگرانی است که برای خضور در همایش نیاز به معرفی نامه یا نامه تایید پذیرش از طرف دبیرخانه هستند.  شما میتوانید بعد از پرکردن فرم زیر، در مدت یک یا دو روز کاری، نامه معرفی نامه برای محل مورد تظر خود دریافت نمایید با تشکر دبیرخانه

  • در صورتی که چند مقاله دارید، وارد کردن یک کد کافی است.
  • مثال: دکتر محمودی _ معاونت محترم آموزش دانشگاه