رد کردن لینک ها

نمونه گواهی همایش

نمونه گواهی بخش های مختلف همایش

در راستای کاهش مصرف کاغذ و حفظ محیط زیست، کلیه گواهی نامه های همایش چهاردهم به صورت الکترونیکی  و آنلاین خواهد بود

گواهی ها داری کد پیگیری می باشند و همچنین توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، ریاست همایش و دبیرخانه همایش تایید و مهر خواهد شد.

بازگشت به بالای صفحه