رد کردن لینک ها

اصالت گواهی همایش


دبیرخانه: همایش سیزدهم

مخاطب: دانشجویان سراسر کشور

vcert.ir چیست؟

وب سایت وی سرت ، به عنوان اولین پایگاه احراز اصالت گواهینامه های صادره در موسسات ، همایش ها ، سمینارها ، کنفرانس ها ، کارگاه های علمی و دوره های آموزشی کشور سعی بر این دارد تا ضمن ساماندهی گواهینامه های مختلف صادره امکان احراز اصالت گواهینامه های فوق برای صادر کننده و دریافت کننده را فراهم آورد . همچنین این سایت با دید خدمات محور فرایند صدور و چاپ گواهینامه را برای صادر کنندگان تسهیل نموده است .

بازگشت به بالای صفحه